Svartebro naturreservat

Visa karta

Naturreservatet Svartebro ligger vid Murån som rinner till sjön Bolmen sydväst om denna. Murån med omgivande våtmarker är här i sitt nedre lopp relativt orörd.

Myrmark dominerar området (26 hektar) medan urskogen av tall och gran, som är minst 200 år gammal, omfattar 6 hektar. Urskogen har ett högt virkesförråd samt en stor andel döda träd i olika förmultningsstadier. Svartebro hyser intressanta miljöer för naturskogsarter bland kryptogamer och insekter. Skogen är en av de äldsta naturskogarna i länet. Svartebro avsattes redan 1952 som domänreservat för att 1996 ombildas till naturreservat.
Knärot samt rev-, lopp- och mattlummer förekommer. Duvhök häckar. Den öppna myren domineras av ljung, klockljung, tuvdun och tuvsäv. Småsileshår förekommer.

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Svartebro.
Skada vegetationen och plocka blommor (tillåtet att plocka bär och matsvamp)
Medföra okopplad hund
Tälta
Elda
Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

All text från länsstyrelsen.se

Visa mer