Sundranäs naturreservat

Visa karta
Vägbeskrivning: Tillgänglighet: I dag saknas P-platser och markerade stigar i reservatet. Den gamla banvallen mellan Ljungby och Halmstad, som byttjas som vandrings- och cykelled, tangerar reservatets södra gräns. GPS (lat, long) 56.792961, 13.648665