Råön naturreservat

Visa karta
Vägbeskrivning: Ca 12 km VNV om Ljungby i östra delen av sjön Bolmen. Tillgänglighet En lättillgänglig och attraktiv landstigningsplats för båtlivet finns i områdets östra del vid Grönudden. Vid Grönudden skall efter iordningställande finnas bord och bänkar, grillplats samt informationsskylt om reservatet. Härifrån går en stig genom centrala delen av reservatet till västra sidan av Råön. I reservatet passerar stigen vackert genom den gamla bokskogen och området med fornåkrar. Övriga delar av reservatet är mer svårtillgängliga med blöta partier och omkullfallna träd. GPS (lat, long) 56.887721, 13.754196