Rocknenområdet naturreservat

Visa karta
Vägbeskrivning: Från Lidhults samhälle kör du österut mot väg 23 och Byholma och Torpa. Efter cirka 5 km svänger du höger i korsningen Odensjö (till vänster) och Vrå (till höger). Härifrån är det skyltat till naturreservatet. Efter en dryg kilometer finner du reservatsparkeringen invid vägen. Tillgänglighet Längs den orangemarkerade stigen, som börjar vid parkeringsplatsen. På och vid åsen nås reservatets mest sevärda delar. Det finns även andra omarkerade stigar i reservatet. GPS 56.802586, 13.52148