Källarholmen - borg

Visa karta
Vägbeskrivning: Kör vägen mellan Ljungby och Vislanda. Vägen passerar över sundet mellan Ryssbysjön och Stensjön. Intill vägen ligger gården Ryssbyholm. Borgen på halvön strax intill syns tydligt från vägen. För att ta sig ut dit - fortsätt öster ut förbi den större gården och ladugården. I klungan av hus som följer något hundratal meter bort går en bruksväg norrut över åkermarken. Därifrån kan du vika av mot borgen. Observera att det under högvattensäsong kan vara svårt att vada ut till borgen. Stövlar är att rekommendera under alla säsonger.