Gostabacken - gravfält och skattfynd

Visa karta
Vägbeskrivning: Följ vägen från Åby mot Torlarp. Gravfältet ligger i skogsmark på vänster sida intill vägen knappt 150 m innan de öppna markerna kring Torlarp. Vägen har skurit genom den förhöjning där gravfältet ligger och det kan vara lite svårt att uppfatta från vägen.