Torset - övergiven (fossil) åker med röjningsrösen

Visa karta
Vägbeskrivning: På vägen mellan Vittaryd och Dörarp går vägen över Vidösterns utlopp. Väster om sundet viker en grusväg av mot norr och går igenom en gårdsplan som syns från stora vägen. Följ grusvägen norrut genom gården och vidare över ängarna. I en dunge till vänster ligger den gamla åkermarken.