Yxkullsund naturreservat

Visa karta

Naturreservat Yxkullsund ligger på gränsen mellan Ljungby och Värnamo kommuner. Reservatet omfattar jordbruksmark och skogsmark som omger Yxkullsunds herrgård. Inom reservatet finns en mosaik av ett öppet landskap, trädbärande betesmarker, ädellövskog, samt fuktiga slänter med sumpskog, vilket tillsammans ger upphov till ett mycket rikt växt- och djurliv.

Yxkullsund har en rik förekomst av gamla, grova, lövträd framförallt ek, som utgör en viktig livsmiljö för vedlevande organismer såsom lavar, svampar och insekter. En särskilt uppmärksammad art är Läderbaggen, som är en tre centimeter stor skalbagge som lever i gamla ihåliga träd. I området finns även ett rikt fågelliv, bland annat har mindre hackspett, bivråk och nötkråka noterats.

Floran är rik med till exempel kattfot, svinrot, nattviol och klockgentiana i betesmarkerna, sjötåtel och rödlånke i de blöta maderna och tandrot och blåsippa i lund­miljöer. Yxkullsund har brukats under lång tid och har rikligt med fornlämningar och andra kulturhistoriska spår såsom fossil åkermark med talrika odlingsrösen, hamlade träd och mäktiga stenmurar som vittnar om hur markerna har nyttjats under olika tidsepoker.

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Yxkullsund.
Tälta eller uppställa husvagn
Elda
Skada vegetationen och plocka växter
Samla insekter och andra smådjur
Störa djurlivet
Medföra okopplad hund
Framföra fordon (även moped och cykel) utom på avsedda vägar liksom att parkera annat än på parkeringsplatsen
Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

All text från länsstyrelsen.se

Visa mer
Build: 2020-07-03 18:01:16, Host: online3core17, DB: o3.cbguide-5668.cbischannel-336.v1 online3data04.db.citybreak.com:8080, Controller: Activity, Action: showdetails