Vedåsa naturreservat

Visa karta

Reservatet innehåller en mosaik av vattenmiljöer, slutna ädellövskogar, öppna välhävdade marker, samt övergångszoner däremellan.

Vedåsa ligger ca 1 km söder om Agunnaryds kyrka, och omfattar Helge å samt dess omgivningar mellan Agunnarydssjön och Möckeln.
Naturvärdena i området är knutna till välhävdade betesmarker, betad skog, äldre grova ädellövträd, ädellövskogar, våtmarker, videbevuxna stränder och vattenmiljöer.

I området finns även ett rikt fågelliv och den hotade fiskarten mal (Silurus glanis) vars lek- och uppväxtplatser skall bevaras och förbättras och även skyddas genom reservatets föreskrifter.
Våtmarkerna har stor betydelse för fågellivet i området. Många fågelarter hittar sin föda i de insektsrika våtmarkerna och för andra fågelarter är det buskage och strandsnår som utgör viktiga livsmiljöer. Förutom flera arter av änder och vadarfåglar förkommer den numera rödlistade fågelarten mindre hackspett.

Stenmurar och odlingsrösen visar hur markerna i området har nyttjats i äldre tider. Stora områden utgörs av fossil åkermark med tydliga parceller, där åkerhak och terrasskanter är tydligt markerade. I markerna finns en mängd träd, främst lind, som en gång varit hamlade. Dessa är grova och fulla av håligheter. När träd upphör att hamlas växer sig grenarna så höga och tunga att de bräcks och trädet fläks sönder. Detta kan motverkas genom så kallad restaureringshamling, som framgångsrikt skett på denna grova lind.

Förutom reglerna i Allemansrätten samt förbud och föreskrifter i annan lagstiftning får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Vedåsa.

Skada fast naturföremål eller ytbildning, exem­pelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada t.ex. berghällar, block, eller dylikt.
Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
Plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar, annat än bär och svamp för husbehov.
Fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur.
Bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller dylikt i reservatet utan tillstånd från förvaltaren.
Åka vattenskidor inom reservatets vattenområde.
Störa djurlivet, exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande,
elda annat än på i ordningsställda platser.
Tälta eller ställa upp husvagn eller husbil.

Framföra motorbåt fortare än 5 knop inom på kartan markerat område (åsträckan mellan Agunnarydssjön och Möckeln) under perioden 15 maj-31 augusti.
Fiska inom på kartan markerat område (åsträckan mellan Agunnarydssjön och Möckeln).
Anmärkning: Fiskekort ger ej rätt till fiske inom ovan beskrivna område.


All text från länsstyrelsen.se

Visa mer
Build: 2020-05-20 10:44:36, Host: online3core18, DB: o3.cbguide-5668.cbischannel-336.v1 online3data03.db.citybreak.com:8080, Controller: Activity, Action: showdetails