Bräkentorp - Runsten

Visa karta

Runstenen har ursprungligen stått två kilometer längre söderut vid ett vägmöte utmed vägen mellan Tutaryd och Södra Ljunga. Både själva inskriften och inskriftsbandets spiral är unika i Sverige. Runstenen står idag på ett litet gravfält från järnåldern.

År 1894 hittades den här runstenen i en åker i närheten. Vi vet inte var stenen ursprungligen restes. Idag står den intill ett gravfält från yngre järnålder (500-1050 e Kr). Runstenen är från samma tid som gravarna och det är möjligt att någon av de människor som ligger begravda här även lät rista stenen. Texten lyder: Västen gjorde detta kummel efter Åsbjörn sin broder, denna minnesvård vid vägamötet. Kummel är ett äldre ord för gravröse.

Visa mer