Hulje - stenblock med 126 skålgropar

Visa karta

Skålgropar är en enkel form av hällristning. Man vet inte säkert hur gamla skålgroparna är men troligen gjordes de av människor under både brons- och järnåldern (1800 f Kr-500 e Kr).

Skålgropar finns ofta på hällar eller på stora stenblock. Ibland är skålgroparna många som på det här blocket, men ibland är det bara någon enstaka. Ofta hittar man skålgropar i närheten av gravar och åkermark från samma tid. Vi tänker oss att de var viktiga symboler för de människor som gjorde dem. Kanske var de del i en fruktbarhetskult.

Visa mer